0

Zoeken

Hieronder kunt u zoeken in onze catalogus

Rubriek
Bindwijze
Taal
Prijs
Verfijn Sluit

496 resultaten gevonden

Weergave

De Onnie's en it hynstebal

Hilda Talsma
9789463651585 | Fries | Paperback / Ingenaaid | 2019
 • Voorraad status ophalen...

It libben fan Connie en Bonnie Kamstra stiet op 'e kop troch in ûnferwacht foarfal, wêrtroch de ferhâldings feroarje en op skerp komme te stean. Dat Roos en Hindrik op de pleats passe moatte en de cam... Meer

€ 19,50

It deiboek

Janny van der Molen
9789493159068 | Fries | Paperback / Ingenaaid | 2019
 • Voorraad status ophalen...

In twatalich ferhaal oer in Frysk famke fan doe en in "Hollânske" jonge fan no: wat hawwe dy mei-inoar te krijen? Wat is der oan 'e hân mei in skilderij en hokker rol spilet it deiboek fan Jehannes de... Meer

€ 16,50

Kikkert en de fallende stjer

Max Veldhuis
9789056155643 | Fries | Hardback / gebonden | 2019
 • Voorraad status ophalen...

Ast in fallende stjer sjochtst, dan meist in winsk dwaan,'' sei Hazze. Allegear seagen se in stjer fallen. utsein Kikkert, dy't krekt de ferkearde kant op seach. Earst wie Kikkert wat sneu. Mar doe be... Meer

€ 14,99

Jip en Janneke

Annie M.G. Schmidt
9789492176387 | Fries | Hardback / gebonden | 2016
 • Voorraad status ophalen...

Alle aventoeren fan diel 1 oant en mei 5 fan de ultime beukerfreontsjes Jip en Janneke binne byinoar brocht yn dit boek. Fan 'Jip en Janneke boartsje tegearre' oant 'Dach Jip, Dach Janneke!" Mei in so... Meer

€ 26,99

Fan de lytse mol, dy't witte wol wa't him op 'e kop skiten hat

Werner Holzwarth
9789492176981 | Fries | Kartonnen boek | 2019
 • Voorraad status ophalen...

De kartonedysje fan dizze klassiker: Doe’t de lytse mol op in dei syn kop boppe de grûn stuts om te sjen oft de sinne al opkaam wie, barde it folgjende: It wie rûn en brún, like in bytsje op in woarst... Meer

€ 12,25

Wek yn ’e rivier

Durk van der Ploeg
9789492457288 | Fries | Paperback / Ingenaaid | 2019
 • Voorraad status ophalen...

In oangripende roman oer it libben fan Ake Dongera. Hy kin tige leare en studearret op oanstean fan syn heit teology. Yn ’e oarloch wurdt de húshâlding yn it fersetswurk behelle. As troch ferrie de pl... Meer

€ 19,50

Nijntje op 'e buorkerij

Dick Bruna
9789056152499 | Fries | Hardback / gebonden | 2010
 • Voorraad status ophalen...
€ 12,50

Kevers

Sake P. Roodbergen
9789492052568 | Fries | Paperback / Ingenaaid | 2019
 • Voorraad status ophalen...

Dizze Fryske natoergids Kevers • biedt de mooglikheid om yn de kunde te kommen mei de gauris ûnbekende, mar fassinearjende wrâld fan de kevers • makket de rike wrâld fan de tûzenen soarten kevers oers... Meer

€ 12,50

It aldermoaiste trekkerboek

Dawn Sirett
9789062739875 | Fries | Hardback / gebonden | 2014
 • Voorraad status ophalen...

Fierwei it aldermoaiste trekkerboek. Giest in rûntsje mei op 'e trekker? Sjoch wat der achter de flapkes sit en harkje nei de lûden dy't der achterwei komme. Fansels makket de trekker in protte lawaai... Meer

€ 14,99

Stip nei de pleats

Eric Hill
9789062738649 | Fries | Paperback / Ingenaaid | 2011
 • Voorraad status ophalen...

Stip is by syn heit, dy't op de pleats wurket en fynt dêr allegear jonge bisten. Meer

€ 8,99

Jentsje yn 't bad

Barbro Lindgren
9789062737147 | Fries | Paperback / Ingenaaid | 2007
 • Voorraad status ophalen...

Jentsje yn 't bad, kartonboekje Printeboekje mei tekst op rym Barbro Lindgren & Eva Eriksson Fryske tekst: J. Vledder- van der Knoop Meer

€ 8,95

Mei ik yn dyn pemper sjen?

Guido van Genechten
9789492176851 | Fries | Hardback / gebonden | 2018
 • Voorraad status ophalen...

Mûske is ôfgryslik nijsgjirrich Oerol wol er yn sjen, sels yn de pempers fan syn freonen Haske, Geitsje, Hûntsje, Koke, Hopke en Barchje, ien foar ien komme se oan de beurt. Dan wolle de freonen fanse... Meer

€ 16,95

Underweis

Bonne Speerstra
9789056154844 | Fries | Paperback / Ingenaaid | 2018
 • Voorraad status ophalen...

Underweis komme jo de moaiste ferhalen tsjin, wit Bonne Speerstra nei in libben as feekeapman en fertsjintwurdiger. Yn dit boek beskriuwt er de meast bysûndere ferhalen, humoristyske foarfallen en oan... Meer

€ 17,50

De lêste floed

Durk van der Ploeg
9789492457028 | Fries | Paperback / Ingenaaid | 2016
 • Voorraad status ophalen...

Yn 1969 wurdt de Lauwerssee ôfsletten fan it Waad. Dit hat foar de húshâlding fan Tsjerk Vogel, dy't dêr al jierren buorket en ploeteret mei it winnen fan lân, dramatyske gefolgen.Heit wol dat Tunnes,... Meer

€ 19,50

De lytse prins

Antoine de Saint-Exupery & Antoine de Saint-Exupéry
9789089544964 | Fries | Paperback / Ingenaaid | 2012
 • Voorraad status ophalen...

De Lytse Prins is in modern mearke en in boek foar jong en âld. In piloat makket in needlanning yn 'e Sahara en treft dêr de lytse prins, dy't him wûnderlike en wize ferhalen fertelt...-Farwol, sei de... Meer

€ 15,50

Harry Potter en de stien fan e wizen

J.K. Rowling
9789056151553 | Fries | Paperback / Ingenaaid | 2007
 • Voorraad status ophalen...

As der in brief brocht wurdt foar de ûngelokkige Harry Potter, komt er achter in tsien jier âld geheim. Syn âlden wienen tsjoenders en waarden fermoarde troch de flok fan in Tsjustere Hear. Harry wie... Meer

€ 16,90

De striid fan Grutte Pier

Richard Bos & Alexander Russchen
9789492052537 | Fries | Hardback / gebonden | 2019
 • Voorraad status ophalen...
€ 9,95

It leafst bin ik in fûgel

9789492176899 | Fries | Hardback / gebonden | 2018
 • Voorraad status ophalen...

It leafst bin ik in fûgel Poëzy foar bern fan 9-99 jier Mei gedichten fan: Meintsje Brouwer, Eppie Dam, Ytsje Hettinga, Arjen en Iwan Hut, Elske Kampen, Sigrid Kingma, Eline Kuiper, Remco Kuiper, Jurj... Meer

€ 12,50

It Spûkskip

Lida Dykstra
9789493159044 | Fries | Hardback / gebonden | 2019
 • Voorraad status ophalen...

25 jier lyn ferskynde it earste berneboek fan Lida Dykstra. Om dat te fieren, binne 25 fan har moaiste ferhalen, troch de jierren hinne al earder ferskynd yn tydskriften lykas Holder, Switsj, Tsjek en... Meer

€ 14,95

42 Fûgels oan ús kusten 42 Vögels van uns Küsten

Steffen Walentowitz
9789492176608 | Fries | Hardback / gebonden | 2017
 • Voorraad status ophalen...

Der falt hiel wat te ûntdekken yn dizze natoergids foar bern mei 42 kustfûgels mei harren geheimsinnige libbens en twa talen: it Frysk út de Nederlânske provinsje Fryslân en it Platdútsk út East-Frysl... Meer

€ 8,95